Úvodní strana » Blog » Epigenetika

Epigenetika

Většina genů je sice stejná, ale z 1 % se geny každého člověka liší, což je právě to, co nás každého dělá jedinečnými.

Dříve se geny považovaly za něco, co nás celý život řídí, čímž jsme ovlivňováni, co když se „pokazí“, onemocníme. Jenže geny jako takové se nedokáží samy aktivovat. Potřebují k jejich řízení něco, co je pohání zvenku, kupříkladu tak jako auto, potřebují svého řidiče. Během pokusu s několika totožnými buňkami se zjistilo, že bez toho, aniž bychom buňkám dali podnět, v tomto případě je každou zvlášť přiřadili do určitého prostředí, budou i nadále totožné. Avšak ve chvíli, kdy jim přiřadíme každé zvlášť jiné prostředí, v té chvíli se tyto buňky změní v jednom prostředí například na svalové buňky, v jiném pak na buňky kosterní či třeba buňky tukové. Změnou prostředí se tedy změní aktivita buňky.

A tak vznikla epigenetika, relativně mladá vědní disciplína, která by se dala doslova přeložit jako „nad“ genetika. Geny jsou tedy poháněny tím, co na ně působí. Tím pádem to, jak vedeme celý náš život, jak se chováme k sobě, co přijímáme zvnějšku, ale i zevnitř sebe samých, jak se stravujeme, jestli se hýbeme, jestli se pohybujeme v toxickém prostředí, od skutečných toxinů v ovzduší, vodě, chemikáliích, kosmetických přípravcích, až po toxické vztahy, známosti, práci, či jestli a jak moc se utápíme v toxických myšlenkách, to vše ovlivňuje, jak budou buňky reagovat a tedy, jak bude vypadat celý náš život.

Každá tato aktivita způsobí, že se některé geny aktivují, a naopak jiné se potlačí. Jak již bylo zmíněno v předchozím článku o spánku, například při déle trvajícím nedostatečném spánku se aktivují buňky rakovinotvorné, a naopak se tlumí aktivita buněk imunitních. V této chvíli jsme více náchylní k nemoci.

Avšak i když máme predispozice k určité nemoci, neznamená to, že touto nemocí také automaticky onemocníme. Záleží na tom, jestli ponecháme tyto geny uzamčené či je aktivujeme. Zjednodušeně řečeno, každý podnět, každý impuls, ať už pozitivní či negativní, každá myšlenka, každá změna či stres a trauma způsobují určitou chemickou reakci v našem těle, kdy dojde k vyplavení určitých chemikálií z našeho mozku do těla. To, jak vnímáme určitou situaci, jak na ni, byť „jen“ myšlenkou reagujeme způsobí vyplavení buďto „negativních“ (kortizol, …) či „pozitivních“ (dopamin, oxytocin, …) hormonů a ty pak mají vliv na toto uzavření či aktivaci genů.

Jak již bylo zmíněno, reakcí může být i pouhá myšlenka, která způsobí celou kaskádu procesů v těle. Jelikož, jak jsme zmiňovali například v článku o davové psychóze, vyhodnocení těchto reakcí probíhá buďto v amygdale, části mozku, která reaguje rychle, automaticky, podvědomě, emočně na danou situaci a její hlavní snahou je abychom přežili. Druhá část mozku, a to kortex čili mozková kůra, vyhodnocuji událost na vědomé úrovni, tedy pomaleji a v této chvíli nám dává prostor se vědomě rozhodnout či například udělat změnu v zaběhlém chování nebo jednání.

Problémem je, že člověk funguje z 95 % dne na tzv. autopilota a koná věci nevědomky, reaguje na určité situace zaběhlým, naučeným způsobem. Při vědomých a tedy kreativních 5 % dne si jen obtížně uvědomujeme naučené vzorce chování, které nás mohou směřovat dobrým, ale ve většině případů špatným směrem pro naše zdraví a tyto vzorce chování pro nás mohou být sebedestrukční. Tyto naučené vzorce jsme si zpravidla vštípili v prvních 7 letech života učením se a nápodobou rodičů, okolí, přebírání norem ze společnosti a vůbec vnímáním všeho okolo nás.

Dítě v tomto období saje informace jakou houba. Jeho vědomí ještě není tak dobře vyvinuté a tím pádem se vše ukládá do nevědomé paměti a to, co se naučí používá, ať už vědomě či nevědomky dále ve svém životě. Tímto způsobem může převzít nefunkční vzorce chování například od svých rodičů a sám v dospělosti čelit stejným kupříkladu partnerským problémům jako jeho rodiče. V rámci epigenetiky se udává, že tyto vzorce se mohou dědit z generace na generaci. Nevědomky tedy může dítě zdědit do výbavy něco, co si prožil jeho prarodič, například trauma, které si prožil tak silně, že ho to ovlivnilo natolik, že to změnilo aktivitu buněk a genů, které pak mohl potomek zdědit.

Tyto naučené a zajeté vzorce chování můžeme sami změnit. A to buď ve stavu hypnózy, kdy se mozek dostane do stejného stavu, do théta vln, ve kterých se nachází právě dítě do 7 let či pokaždé když usínáme či se probouzíme a náš mozek prochází théta vlnami. Případně můžeme tyto vzorce změnit jednoduše tak, že je přepíšeme, že si naprogramujeme vzorce nové, lépe funkční. Kompletně přepsat to, jak reagujeme na různé situace, jak přijímáme a vnímáme vše, co se děje, pokud nám to neslouží a pokud nejsme spokojení s vlastním životem.

To, čemu přikládáme pozornost roste a naopak. To znamená, že když se soustředíme například na emoci strachu a neustále ji vyživujeme, jsme ve stresu a vyplavuje se nám kortizol, který v dlouhodobém měřítku škodí našemu zdraví, nemůžeme být překvapení, že onemocníme.

Pokud však trénováním a zkoušením budeme podporovat emoci lásky, tělo bude kvést, bude vyplavovat „dobré“ hormony a bude zpětně působit kladně jak na sebe a své zdraví, tak i na své okolí. Jak se říká „Fake it till you make it!“ tedy předstírej to do té doby, než se to stane pravdou. Takto můžeme přepsat destrukční vzorce chování, které neslouží našemu životu. Je třeba si uvědomit, že touto schopností přepsat vzorce a vylepšit svůj život disponuje každý. Je nutné si to však uvědomit, přestat být obětí vesmíru, svého okolí a situací a aktivně převzít zodpovědnost za své činy, za své zdraví, za svůj život. Protože, to, co každý máme v rukou je obrovská moc a to moc být schopný pomoci si a sám sebe vyléčit.


 

Autor: Michaela Botlíková. Studuje poslední semestr Klinické psychologie a neurověd (MSc.) na švýcarské univerzitě ve Fribourgu a zároveň dokončuje dálkový kurz výživového poradce (MAHRA). Směřuje k celostnímu přístupu ke zdraví člověka, a to jak fyzickému, tak psychickému.  Online terapii s Míšou si můžete objednat pomoc tlačítka rezervovat:  

Vstupenky

Už jen krok k objednání 30 min online konzultace zdarma! Vyplňte prosím dotazník a my se vám obratem ozveme.

Ochrana osobních údajů*

Pole označená * jsou povinná.